1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 6, Αριθ. 6, Ιούνιος 1932
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. Ιούνιος 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες