1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 103, Έτος 4ον, Αριθμός φύλλου 103, 19 Ιανουαρίου 1935
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 19 Ιανουαρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες