1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 47, Έτος ιδρύσεως 2ον, Αριθμός φύλλου 47, 2 Απριλίου 1933
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 02 Απρίλίου 1933
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες