1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 3, Αριθ. 3, 29 Μαΐου 1932
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 29 Μαίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες