1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 76, Έτος 2ον, Αριθμός φύλλου 76, 31 Δεκεμβρίου 1933
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 31 Δεκεμβρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες