1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 130, Έτος 5ον, Αριθ. φύλλου 130, 21 Μαρτίου 1936
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 21 Μαρτίου 1936
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες