1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 38, Έτος ιδρύσεως 1ον, Αριθμός φύλλου 38, 28 Ιανουαρίου 1933
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 28 Ιανουαρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες