1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 124, Έτος 4ον, Αριθ. φύλλου 124, 5 Δεκεμβρίου 1935
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 05 Δεκεμβρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες