1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 140, Έτος 6ον, Αριθ. φύλλου 140, 22 Ιανουαρίου 1937
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 22 Ιανουαρίου 1937
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες