1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 144, Έτος 6ον, Αριθ. φύλλου 144, 21 Ιουλίου 1937
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 21 Ιουλίου 1937
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες