1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 96, Έτος 3ον, Αριθμός φύλλου 96, 13 Οκτωβρίου 1934
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 13 Οκτωβρίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες