1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 34, Αριθ. 34, 1 Ιαν)ρίου 1933
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 01 Ιανουαρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες