1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 105, Έτος 4ον, Αριθμός φύλλου 105, 16 Φεβρουαρίου 1935
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 16 Φεβρουαρίου 1935
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες