1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 122, Έτος 4ον, Αριθ. φύλλου 122, 2 Νοεμβρίου 1935
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 02 Νοεμβρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες