1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 114, Έτος 4ον, Αριθμός φύλλου 114, 20 Ιουλίου 1935
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 20 Ιουλίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες