1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 8, Αριθ. 8, Ιούλιος 1932
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. Ιούλιος 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες