1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 29, Αριθ. 29, 26 Ν)βρίου 1932
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 26 Νοεμβρίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες