1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 143, Έτος 6ον, Αριθ. φύλλου 143, 2 Μαρτίου 1937
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας πούνε της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 02 Μαρτίου 1937
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες