1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Σπυρόπουλος, Ευάγγελος Π.
 5. Ρίζος, Σερ.
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. Ιανουάριος 1929
 9. Ιανουάριος 1929 -
 10. Έτος Α', Αριθ. φύλλου 3 (3 Φεβρουαρίου 1929) - Έτος Ε', Αριθ. 180 (11 Φεβρουαρίου 1933)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 12. Δακτυλογραφημένη
  • "Εβδομαδιαία Πολιτική Γεωργική & Κοινωνική Εφημερίς" που εκδίδονταν "κσθ' εκάστην εβδομάδα". Δεν γνωρίζουμε το πότε ολοκλήρωσε την έκδοσή της.