1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 104, Έτος Β', Αριθ. 104, 08 Φεβρουαρίου 1931
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. Η Φωνή του Λαού θα εκδίδεται από σήμερον εις 6 σελίδας
  7. 08 Φεβρουαρίου 1931
  8. 6 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες