1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 150, Έτος Δ', Αριθ. 150, 07 Φεβρουαρίου 1932
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική & κοινωνική εφημερίς
  6. 07 Φεβρουαρίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες