1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 113, Έτος Γ', Αριθ. 113, 12 Απριλίου 1931
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 12 Απρίλίου 1931
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες