1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 145, Έτος Γ', Αριθ. 145, 31 Δεκεμβρίου 1931
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική & κοινωνική εφημερίς
  6. 31 Δεκεμβρίου 1931
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες