1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 69, Έτος Β', Αριθ. 69, 24 Μαΐου 1930
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 24 Μαίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες