1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 22, Έτος Α', Αριθ. φύλλου 22, 16 Ιουνίου 1929
  5. 16 Ιουνίου 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες