1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 120Β, Έτος Γ', Αριθ. 120Β, 21 Ιουνίου 1931
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 21 Ιουνίου 1931
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες