1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 148, Έτος Γ', Αριθ. 148, 24 Ιανουαρίου 1932
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική & κοινωνική εφημερίς
  6. 24 Ιανουαρίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες