1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 63, Έτος Β', Αριθ. 63, 12 Απριλίου 1930
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 12 Απρίλίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες