1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 177, Έτος Ε', Αριθ. 177, 01 Ιανουαρίου 1933
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική & κοινωνική εφημερίς
  6. 01 Ιανουαρίου 1933
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες