1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1930 - )
 5. Δεκαπενθήμερη
 6. Χαλκίδα
 7. 13 Μαίου 1930
 8. Έτος Α', Αριθμός 1 (13 Μαΐου 1930) -
 9. Έτος Α', Αριθμός 1 (13 Μαΐου 1930) - Έτος Α', Αριθμός 7-8 (15-30 Αυγούστου 1930)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δεκαπενθήμερη
 11. Δακτυλογραφημένη
  • Η εφημερίδα δεν εντοπίστηκε στην "Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974".
   Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει 5 ψηφιοποιημένα φύλλα (1ο φύλλο έως 7-8 φύλλο).
   Στο 1ο φύλλο αναφέρεται ότι είναι Παράρτημα της εφημερίδας "Φωνή του Λαού"