1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 170Β, Έτος Δ', Αριθ. 170Β, 18 Οκτωβρίου 1932
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική & κοινωνική εφημερίς
  6. 18 Οκτωβρίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες