1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Ρίζος, Σερ.
 5. Ρίζος, Σερ.
 6. Δεκαπενθήμερη
 7. Χαλκίδα
 8. 02 Νοεμβρίου 1930
 9. Έτος Α', Αριθμός 1 (2 Νοεμβρίου 1930) -
 10. Έτος Α', Αριθμός 1 (2 Νοεμβρίου 1930) - Έτος Α', Αριθμός 4 (15 Δεκεμβρίου 1930)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Δεκαπενθήμερη
 12. Δακτυλογραφημένη
  • Η εφημερίδα δεν εντοπίστηκε στην "Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974".
   Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει 3 ψηφιοποιημένα φύλλα (1ο φύλλο έως 4ο φύλλο).
   Στο 1ο φύλλο αναφέρεται ότι είναι Παράρτημα της εφημερίδας "Φωνή του Λαού"