1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Ανατολή
  4. 1, Έτος Α', Αριθ. 1
  5. Δεκαπενθήμερος Προσφυγική Εφημερίς
  6. 02 Νοεμβρίου 1930
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες