1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Ανατολή
  4. 4, Έτος Α', Αριθ. 4
  5. Δεκαπενθήμερος Προσφυγική Εφημερίς
  6. 15 Δεκεμβρίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες