1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 66, Έτος Β', Αριθ. 66, 04 Μαΐου 1930
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 04 Μαίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες