1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 180, Έτος Ε', Αριθ. 180, 11 Φεβρουαρίου 1933
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική & κοινωνική εφημερίς
  6. 11 Φεβρουαρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες