1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 74, Έτος Β', Αριθ. 74, 28 Ιουνίου 1930
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 28 Ιουνίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες