1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 34, Έτος Α', Αριθ. 34, 15 Σεπτεμβρίου 1929
  5. Εβδομαδιαία πολιτική γεωργική και κοινωνική εφημερίς
  6. 15 Σεπτεμβρίου 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες