1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή του λαού
  4. 3, Έτος Α', Αριθ. φύλλου 3, 3 Φεβρουαρίου 1929
  5. 03 Φεβρουαρίου 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες