1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Μακρυνικόλας, Θρασύβουλος
 5. Μύρκος, Αντώνης Ν.
 6. Μύρκος, Αντώνης Ν.
 7. Δύο φορές τον μήνα
 8. Κονίστρες Εύβοιας
 9. 1937
 10. 1937 -
 11. Έτος Β', Αριθ. φύλλου 27 (31 Μαρτίου 1938) - Έτος Δ', Αριθ. φύλλου 68 (25 Ιουνίου 1940)
 12. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 13. Δακτυλογραφημένη
  • 'Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας" με ιδρυτή και ιδιοκτήτη τον Αντώνιο Μύρκο και διευθυντή τον Θρασύβουλο Μακρυνικόλα που τυπώνωνταν στις Κανίστρες της Εύβοιας. Δεν γνωρίζουμε το πότε ολοκληρώθηκε η έκδοση της.