1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 28, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 28, 24 Απριλίου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 24 Απρίλίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες