1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 38, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 38, 22 Νοεμβρίου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 22 Νοεμβρίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες