1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 56, Έτος Γ', Αριθ. φύλλου 56, 16 8/βρίου 1939
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 16 Οκτωβρίου 1939
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες