1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 31, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 31, 6 Ιουνίου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 06 Ιουνίου 1938
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες