1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 29, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 29, 12 Μαΐου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 12 Μαίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες