1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 36, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 36, 28 Αυγούστου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 28 Αυγούστου 1938
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες