1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 34, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 34, 21 Ιουλίου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 21 Ιουλίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες