1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 65, Έτος Δ', Αριθ. φύλλου 65, 1 Απριλίου 1940
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 01 Απρίλίου 1940
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες