1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 37, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 37, 26 Οκτωβρίου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 26 Οκτωβρίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες