1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 41, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 41, 22 Ιανουαρίου 1939
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 22 Ιανουαρίου 1939
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες